• Trenton Thompson
  • Christian Owens
  • Jayson Stanley

Georgia 38 ~ Auburn 43